วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรื่องอินเตอร์เน็ต

 
 
นักเรียนอาจจะได้อ่านแทบเล็ตเกี่ยวกับเรื่องราวของความน่าพิศวงของอุปกรณ์สื่อสารแบบโบราณที่เรียกว่า " กระดาษ " โดยเฉพาะในประเทศที่เศรษฐกิจก้าวล้ำในเอเชีย ที่โรงเรียนหลายแห่งกำลังแข่งขันกันลดใช้การใช้กระดาษในห้องเรียน แทบเล็ตมีความบาง ใส่กระเป๋าพกพาได้สะดวก และยังสามารถเก็บข้อมูลจากตำราเรียนได้หลายพันเล่ม ที่ก่อนหน้านี้ทำให้กระเป๋านักเรียนมีสภาพหนักและตุง ยังไม่รวม ปากกาและสมุดอีกหลายเล่ม นักเรียนหญิงวัย 13 ปีคนหนึ่ง บอกว่า ชอบไอแพดเพราะพกพาได้สะดวก โดยไม่ต้องหิ้วกระเป๋าหลายใบ และตอนนี้เธอก็ใช้ไอแพดในห้องเรียนของโรงเรียนสตรีนันยางในสิงคโปร์แล้ว กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนกว่า 120 คน และครู 16 คน ของโรงเรียนนันยาง ได้รับไอแพดคนละเครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1 แสนดอลล่าร์ หรือราว 3 ล้านบาท และภายในปี 2556 นักเรียนทุกคนของโรงเรียนจะมีใช้กันคนละ 1 เครื่อง และยังมีการจัดเตรียมแอ๊พพลิเคชั่นสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา บนแทบเล็ตคอมพิวเตอร์ไว้รองรับด้วย นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ ที่แม้แต่เจ้าพ่อสื่ออย่าง รูเพิร์ต เมอร์ดอค ก็ไม่อาจมองข้ามการเติบโตขนานใหญ่นี้ได้ โดยเขากล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างการประชุมของบรรดาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายใหญ่และผู้กำกับดูแลนโยบายของยุโรป จากกลุ่มชาติมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมทั้ง 8 ประเทศหรือ G-8 ที่กรุงปารีสว่า กลุ่มบริษัทนิวส์ คอร์ป ของเขา กำลังผลักดันตลาดเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ถ่ายทอดจากครูที่ดีที่สุดของโลกไปสู่นักเรียนจำนวนมากผ่านทางอินเตอร์เน็ต ครูสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยม แทมไพน์ส ในสิงคโปร์ บอกว่า สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้ไอแพด และนักเรียนของเขาสามารถเรียนรู้การแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ผ่านการใช้ปลายนิ้วสัมผัสบนไอแพด พวกเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์ของสัตว์และโครงสร้างของสมองมนุษย์ เพียงแค่คลิกไปตามส่วนต่าง ๆ และยังทำให้โครงสร้างของรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ มีชีวิตขึ้นมาต่อหน้าต่อตาพวกเด็ก ๆ ด้วย บนไอแพด ยังมีแอพพลิเคชั่น

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

เรื่องอินเตอร์เน็

                                                   

รายได้เสริม รายได้พิเศษ หางานทางอินเตอร์เน็ต นักเรียน-นักศึกษา ผู้ที่ว่างงาน และผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมที่มีความต้องที่จะหางานทำโดยใช่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แค่มีอินเตอร์เน็ตท่านก็สามาถรทำงาน ทำงานโดยไม่มีจำกัดเวลา หลังเลิกงานเลิกเรียนเวลาว่างทำได้ทุกที่ทุกเวลา รายได้ขึ้นอยู่กับความขยันของท่าน

เรื่องอินเตอร์เน็ต

                                                  

เครื่องมือพื้นฐาน ที่ใช้สำหรับติดต่อกับเครื่อง Server ที่เป็น UNIX หรือ LINUX เพื่อใช้เข้าไปควบคุม การทำงานของเครื่อง หรือใช้อ่าน mail หรือใช้ปรับปรุง homepage หรือใช้เรียกโปรแกรมประมวลผลใด ๆ หรือใช้พัฒนาโปรแกรมและใช้งานในเครื่องนั้น เป็นต้น เพราะระบบ UNIX หรือ LINUX จะยอมให้ผู้ใช้สร้าง application ด้วย Compiler ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และเชื่อมต่อกับ Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ Internet เริ่มต้นมาจากระบบ UNIX นี้เอง
• ประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผู้ใช้โปรแกรม Telnet มักคุ้นเคย คือการใช้โปรแกรม PINE ซึ่งมีอยู่ใน Telnet สำหรับรับ-ส่ง mail และมีผู้ใช้อีกมากที่ไม่รู้ตัว ว่าตนเองกำลังใช้งาน UNIX อยู่ ทั้ง ๆ ที่ใช้ PINE ติดต่องานอยู่ทุกวัน เดิมที่ระบบ UNIX ไม่มีโปรแกรม PINE แต่มีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย WASHINGTON University เพราะใช้ง่ายกว่าการใช้คำสั่ง mail ในการรับ-ส่งมาก
• แต่ผู้ใช้ที่ใช้ E-Mail กับเครื่อง UNIX หรือ LINUX ซึ่งใช้ตามมาตรฐาน IMAP มักเป็นกลุ่มนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยได้ให้บริการ E-Mail ซึ่งมีข้อจำกัดบางประการ และหลายมหาวิทยาลัย เช่นกันที่ทำฐานข้อมูล Mail ใน UNIX และให้บริการ Mail ผ่าน browser ได้ ซึ่งเป็นหลักการที่ผู้ให้บริการ mail ฟรีหลายแห่งใช้กันอยู่
• สำหรับโปรแกรม Telnet ผู้ต้องการใช้บริการ ไม่จำเป็นต้องไป download เพราะเครื่องที่ทำการติดตั้ง TCP/IP จะติดตั้งโปรแกรม telnet.exe ไว้ในห้อง c:\windows เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้อยู่แล้ว แต่ ปัญหาหนักอยู่ที่วิธีการใช้ เพราะระบบ UNIX เป็นการทำงานใน Text mode เป็นหลัก การจะใช้คำสั่งต่าง ๆ ผู้ใช้จะต้องเรียนรู้มาก่อน จึงจะใช้งานได้ในระดับที่พึ่งตนเองได้ มิเช่นนั้นก็จะเหมือน คนตาบอดเดินอยู่ กลางถนน หากใช้คำสั่งไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาทั้งกับตนเอง และระบบได้ภาพ mailtel.gif

เรื่องอินเตอร์เน็ต

                                               อินเตอร์เน็ตกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1969 หรือประมาณปี พ.ศ. 2512 โดยพัฒนามาจาก อาร์พาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Projects Agency) หรือเรียกชื่อย่อว่า อาร์พา (ARPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense) จุดประสงค์ของโครงการอาร์พาเน็ต เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่คงความสามารถในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ แม้ว่าจะมีบางส่วนของเครือข่ายไม่สามารถทำงานได้ก็ตาม อาร์พาเน็ตในขั้นต้นเป็นเพียงเครือข่ายทดลองตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านการทหาร แต่โดยเนื้อแท้แล้วอาร์พาเป็นผลพวงมาจากความตึงเครียดทางการเมืองของโลก ในยุคสงครามเย็นระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายประชาธิปไตย

เรื่องอินเตอร์เน็ต

                                        อินเทอร์เนต โดยเริ่มจากเครือข่าย ARPANET ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย
ทางการทหาร หลักจากนั้นระบบเครือข่ายย่อยอื่น ๆ ก็ได้ทำการต่อเชื่อมและขยายแวดวงออกไปทั่วโลก ดังนั้นอินเทอร์เนตจึงไม่ได้เป็นของใครหรือ
ของกลุ่มใดโดยเฉพาะ